Chcesz wydać książkę w Inannie?

Prosimy o przesyłanie propozycji wydania wyłącznie beletrystyki.
Prosimy o przesyłanie ukończonych utworów (powieści lub zbiorów opowiadań).

Prosimy w każdym pliku podać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Propozycje niespełniające tych wymogów nie będą przez nas rozpatrywane.